3.0 

Κατ’ αρχήν η ηλικία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 18 και η διάθλαση σταθερή. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, εάν υπάρχει ή εάν πλησιάζει η αρχή καταρράκτη, η επέμβαση καταρράκτη, που ούτως ή άλλως σύντομα θα γινόταν αναγκαία, μπορεί να προσφέρει αντίστοιχο αποτέλεσμα.

Οι διαθλαστικές επεμβάσεις αντενδείκνυνται σε συγκεκριμένες παθήσεις, είτε του κερατοειδούς είτε συστηματικές. Η κυριότερη είναι ο κερατόκωνος (εκτασία), ο οποίος ανιχνεύεται και σε πολύ πρώιμα στάδια κατά τον προέλεγχο του laser. Επίσης, σε ορισμένες παθήσεις του κερατοειδούς, γενικότερες ή λήψη κάποιων φαρμάκων.

Για πολύ υψηλές μυωπίες, είναι πιο ασφαλής και αποτελεσματική, η ένθεση ειδικών ενδοφακών.