Laser Μυωπίας

 

Μυωπία

Η μυωπία εμφανίζεται όταν το μάτι είναι πολύ μακρύ για τους φακούς του, με συνέπεια όταν το άτομο κοιτάει μακριά, το είδωλο να σχηματίζεται μπροστά από τον βυθό του ματιού.

Ο πρόσθετος φακός (γυαλιά, φακοί επαφής, ενδοφακός) εστιάζει πιο πίσω, πάνω στον αμφιβληστροειδή. Κοντά, όμως, το μάτι βλέπει καθαρά: με 4 βαθμούς μυωπίας βλέπει στο 1/4 του μέτρου, δηλαδή στα 25 εκατοστά, με 10 στο 1/10 του μέτρου, δηλαδή στα 10 εκατοστά κ.ο.κ. – δεν βλέπει, όμως, πιο μακριά χωρίς γυαλιά.

Laser μυωπίας lasereyesLaser μυωπίας lasereyes

 

Γιατί να διορθώσει κανείς τη μυωπία του

Μία διαθλαστική επέμβαση όπως το λέιζερ μυωπίας έχει κυρίως λειτουργικό και λιγότερο κοσμητικό χαρακτήρα, αφού υπάρχουν και οι φακοί επαφής. Πιο πολύ από την προφανή εξοικονόμηση χρημάτων σε σχέση με τους φακούς, τα υγρά και τα γυαλιά, ο σκοπός είναι να απαλλαγεί κανείς από οπτικά βοηθήματα.

Να μην ψάχνει τα γυαλιά του συνέχεια, να μην φροντίζει τους φακούς επαφής του, να βλέπει το πρωί ξυπνώντας, να βλέπει στη θάλασσα το καλοκαίρι.

Σε σύγκριση με τα γυαλιά, με το λέιζερ μυωπίας υπάρχει το κέρδος του ευρύτερου οπτικού πεδίου και η προφύλαξη από τυχόν τραυματισμούς. Σε σύγκριση με τους φακούς επαφής, με το λέιζερ μυωπίας είναι λιγότερο πιθανό να πάθει κανείς μόλυνση ή άλλη επιπλοκή που μειώνει σημαντικά την όραση σε μία τέτοια επέμβαση, παρά φορώντας φακούς για χρόνια.

Οι φακοί επαφής μπορεί επίσης να προκαλέσουν άλλα προβλήματα, όπως αλλεργική επιπεφυκίτιδα, κερατίτιδες, χρόνια υποξία, που βλάπτει την ικανότητα αναγέννησης του επιθηλίου του κερατοειδούς, και νεοαγγείωση, τα οποία κανείς αποφεύγει με το λέιζερ μυωπίας.

Το σημαντικότερο είναι να μπορεί να γίνει η διόρθωση με τη μέγιστη ασφάλεια και μόνο στα άτομα που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Επεμβάσεις λέιζερ ματιών στον κερατοειδή γίνονται ήδη 30 χρόνια και οι πιθανές μακροπρόθεσμες συνέπειες έχουν ήδη μελετηθεί.

Πόση μυωπία μπορούμε να διορθώσουμε

Το ύψος της μυωπίας που μπορεί να διορθωθεί με το λέιζερ εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κάθε ματιού και του/της ασθενούς. Δεν είναι μόνο ότι ο κερατοειδής λεπταίνει με το λέιζερ μυωπίας, όσο περισσότεροι είναι οι βαθμοί της μυωπίας που διορθώνονται, είναι και η μεταβολή στην καμπυλότητα και την ομαλότητα του κερατοειδούς και στην ποιότητα της όρασης, ιδίως την νύχτα, παράγοντες όλοι αυτοί που θέτουν όρια στο ύψος της διόρθωσης με το λέιζερ μυωπίας.

Εκεί είναι που υπερέχουν κάποια μηχανήματα λέιζερ μυωπίας που σέβονται περισσότερο την αρχή «να μην γίνει πολύ επίπεδο το κέντρο του κερατοειδούς» και «να μην υπάρχει απότομη μετάπτωση από τον κερατοειδή που έχει δεχθεί λέιζερ στον περιφερειακό κερατοειδή». Αυτά ακριβώς σέβονται τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε, με εξαιρετικές δυνατότητες wavefront optimization.

Άλλος κερατοειδής, λοιπόν, μπορεί να δεχθεί διόρθωση 10 βαθμών μυωπίας, άλλος μόνο 2 βαθμών και άλλος καθόλου, όταν φοβόμαστε μια επιπλοκή που λέγεται εκτασία, δηλαδή προοδευτική παραμόρφωση του κερατοειδούς (κερατόκωνος) που διευκολύνθηκε στο να εκδηλωθεί από το λέιζερ που έγινε. Έχουν διαμορφωθεί μετά από εμπειρία τόσων χρόνων διάφορα κριτήρια για το πόσο λέιζερ μυωπίας μπορεί να γίνει σε κάθε μάτι.

Ένα από αυτά υπολογίζει πόσος κερατοειδής έχει επηρεασθεί, percent tissue affected, όπου συνυπολογίζεται τόσο το flap όταν μιλάμε για LASIK, όσο και η λέπτυνση που προκαλεί το λέιζερ.

Προφανώς, όταν δεν υπάρχει καθόλου flap, δηλαδή όπως με το LASEK ή με το PRK, πειράζουμε λιγότερο ιστό σε σχέση με το LASIK, κι ας έχει αυτό το πιο λεπτό flap, την πιο λεπτή τομή, όπως με το femtosecond LASIK, “all-laser - LASIK”, που μας αφήνει να προγραμματίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια ένα πιο λεπτό flap σε σχέση με το συμβατικό LASIK. Εάν, όμως, ένα μάτι έχει πολύ καλό πάχος κερατοειδούς και όχι υψηλή μυωπία, τότε δεν ανησυχούμε για ένα παχύτερο flap, όπως αυτό που μπορεί να προκύψει από μία επέμβαση με συμβατικό LASIK. Επομένως και το συμβατικό LASIK είναι εξαιρετική μέθοδος λέιζερ μυωπίας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.

Πάντως, πάνω από τους 10 βαθμούς, είναι σπάνια τα μάτια που μπορούν να κάνουν λέιζερ μυωπίας χωρίς να χάσουν σημαντικά σε ποιότητα όρασης, γι’ αυτό και εμείς προσεγγίζουμε τους/τις ασθενείς που μας ζητούν λέιζερ με τέτοιες μυωπίες πολύ συντηρητικά και προσεκτικά.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ένα ποσοστό κατά μέσο όρο 1% μπορεί να χρειαστεί επανεπέμβαση τους πρώτους μήνες μετά το αρχικό λέιζερ μυωπίας, όχι φυσικά για πολλούς βαθμούς μυωπίας, μπορεί όμως να καταλήξει το μάτι να έχει μισό, έναν βαθμό μυωπίας, αστιγματισμού ή υπερμετρωπίας και πρέπει να έχουμε περιθώριο να το διορθώσουμε και αυτό εάν ενοχλεί (δεν ενοχλεί πάντα, ιδίως μια πολύ χαμηλή μυωπία μπορεί να είναι ευχάριστη στις μεγαλύτερες ηλικίες, για να μπορούν να διαβάζουν με την πρεσβυωπία τους).

Όταν –επίτηδες– αφήνουμε προγραμματισμένα μία μυωπία 1 ή 1,25 στο ένα μάτι σε μεγαλύτερες ηλικίες, μιλάμε για το monovision.

Καλό είναι να το έχει ήδη δοκιμάσει αυτό κάποιο άτομο, όπως κάνουν μερικά άτομα με τους φακούς επαφής που φοράνε, όπου στο ένα μάτι, το «μη επικρατές», όπως λέγεται, φοράνε 1 βαθμό λιγότερο.

Διόρθωση με laser ή ενδοφακούς

Διόρθωση με laser lasereyes -  The Restor lens
The Restor lens

Οι λύσεις που αναφέρονται έχουν ως σκοπό να ελαττώσουν την εξάρτησή μας από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής. Είναι επεμβάσεις περισσότερο λειτουργικές παρά κοσμητικές. Γίνονται είτε στον κερατοειδή πιο συχνά, είτε στον εσωτερικό, τον κρυσταλλικό φακό του ματιού.

Έχουν εξαιρετική ασφάλεια εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, γι' αυτό και είναι από τις λίγες επεμβάσεις που γίνονται ταυτόχρονα και στα δύο μάτια.

Οι επεμβάσεις με laser ματιών γίνονται εδώ και 30 χρόνια και έχουν βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να δουν χωρίς γυαλιά.

Μειωση μυωπίας

Οι ενδοφακοί χρησιμοποιούνται κατά την επέμβαση καταρράκτη και με αυτούς επίσης μπορούμε να έχουμε μείωση μυωπίας κατά βούληση. Άλλοι ενδοφακοί, οι φακικοί (phakic intraocular lenses) τοποθετούνται χωρίς να βγει ο υπάρχων εσωτερικός κρυσταλλικός, όπως λέγεται, φακός του ματιού.

Πρόκειται για πιο παρεμβατική μέθοδο, που μπορεί όμως έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε προσεκτικά επιλεγμένους(-ες) ασθενείς. Μετά, είναι απαραίτητη η τακτική παρακολούθηση από οφθαλμίατρο για την έγκαιρη διαπίστωση τυχόν παρενεργειών και την επιτυχή τους αντιμετώπιση.

Γιατί να διορθώσει κανείς σε εμάς τη μυωπία του

Η διαθλαστική χειρουργική από μόνη της ή μαζί με τη χειρουργική κερατοειδούς αποτελεί μία από τις υποειδικότητες της οφθαλμολογίας (όπως η χειρουργική υαλώδους/αμφιβληστροειδούς, η χειρουργική γλαυκώματος, η παιδο-οφθαλμολογία). Προσφέρουμε:
• την ειδική επίσημη εκπαίδευση σε θέματα διαθλαστικής χειρουργικής και κερατοειδούς στις ΗΠΑ (Refractive Surgery & Cornea fellowship).
• την εκτενή πείρα η οποία έχει συσσωρευτεί στη διαθλαστική χειρουργική μέσω της ενασχόλησής μας με το αντικείμενο στις ΗΠΑ, τη Μ. Βρετανία και την Ελλάδα. Σε εμάς απευθύνονται συνάδελφοι για αντιμετώπιση σπανίων επιπλοκών που χρειάζονται συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την αντιμετώπιση της πάθησης και τις μεθόδους Laser LASIK – LASEK – PRK αλλά και τους ενδοφακούς στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διαθλαστική χειρουργική & Laser