Η φακοθρυψία με laser και η φακοθρυψία με υπέρηχο έχουν αντίστοιχη αποτελεσματικότητα

όπως έδειξε μία τυχαιοποιημένη μελέτη σε 400 περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα όταν χρησιμοποιήθηκε είτε ένα μηχάνημα υπερήχων είτε ένα femtosecond laser της ίδιας αξιόπιστης εταιρείας. Μετρήθηκαν οι συνήθεις παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα του αποτελέσματος: όραση, διαθλαστικό σφάλμα, το προκαλούμενο οίδημα στον κερατοειδή ή στην ωχρά κηλίδα. Μόνο το ποσοστό ρήξης του οπισθίου περιφακίου (πρόκειται για την μεμβράνη που περιβάλλει τον φακό) ήταν χαμηλότερο με το laser. Ας σημειωθεί όμως ότι σε έμπειρους χειρουργούς το ποσοστό ρήξης τείνει ούτως ή άλλως στο μηδέν και με τους υπερήχους.

Δεν παύουν να υπάρχουν επιλεγμένα περιστατικά όπου το femtosecond laser προσφέρει μία πρόσθετη ασφάλεια και δικαιολογεί απολύτως το αυξημένο κόστος, όπως σε εξαιρετικά ασθενή ή και παρεκτοπισμένα περιφάκια, σε πολύ σκληρούς πυρήνες και ρηχούς προσθίους θαλάμους, σε ορισμένα παιδιατρικά περιστατικά κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος "λέιζερ" έχει επικρατήσει στον κόσμο λόγω της γενικότερης δημοφιλίας του. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και δεκαετίες έχει δοκιμασθεί να υποκαταστήσει το λέιζερ εντελώς τον υπέρηχο χωρίς επιτυχία. Τα πρόσφατα μηχανήματα femtosecond laser πραγματοποιούν επικουρικώς και συμπληρωματικώς πολλά από τα βήματα της επέμβασης αντί για το χέρι του χειρουργού και μαλακώνουν τον πυρήνα του καταρράκτη επίσης πριν τον υπέρηχο, που σε ορισμένες ήπιες περιπτώσεις μπορεί και να μην χρησιμοποιείται καθόλου - ο μαλακός, πλέον, καταρράκτης μπορεί να αναρροφάται απλά και μόνο - από το ίδιο μηχάνημα πάντα που έχει και τον υπέρηχο! Συνεπώς, η σωστή ορολογία είναι "καταρράκτης με μικρή τομή και υπέρηχο, με ή χωρίς λέιζερ".

https://www.jcrsjournal.org/article/S0886-3350(18)30810-1/abstract

https://www.aao.org/editors-choice/conventional-phacoemulsification-flacs-yield-compa