Στη μυωπία, ελαττώνεται η καμπυλότητα (και η ισχύς) του κερατοειδούς, αφού το laser λεπταίνει το κέντρο του.

Στην υπερμετρωπία, η λέπτυνση γίνεται στην περιφέρεια, αυξάνοντας την καμπυλότητα του.

Στον αστιγματισμό, τέλος, αποκαθίσταται η σφαιρικότητα του κερατοειδούς.