Φακοί επαφής

Με τους φακούς επαφής, εφόσον τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής, μπορεί να επιτύχει κάνεις πολύ καλή όραση και πλήρες οπτικό πεδίο.

Με τους φακούς επαφής, εφόσον τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής, μπορεί να επιτύχει κάνεις πολύ καλή όραση και πλήρες οπτικό πεδίο.

Είναι πολλές οι επιλογές ανάλογα με το διαθλαστικό πρόβλημα και τυχόν συνυπάρχουσες παθήσεις.  Από τους μαλακούς φακούς, είτε ημερησίους είτε μηνιαίους είτε ετήσιους, μπορεί κανείς να επιτύχει ακόμα καλύτερη όραση με τους τορικούς, εφόσον έχει περισσότερο από έναν βαθμό αστιγματισμού.  Οι πολυεστιακοί φακοί επαφής προσπαθούν να επιτύχουν ένα συμβιβασμό με ταυτόχρονη μακρινή και κοντινή όραση, εφόσον και ο εγκέφαλος καταφέρει να διακρίνει την συγκεκριμένη στιγμή  την μία από την άλλη. 

Οι ημίσκληροι φακοί επαφής παρέχουν εξαιρετική όραση σε όλους τους οφθαλμούς, έχουν δεν έχουν πρόβλημα κερατοκώνου ή άλλο. Χάρη στην εξαιρετική για κάποιους από αυτούς διαπερατότητα στο οξυγόνο, και χάρη στο μικρότερο μέγεθος τους, είναι μία καλή εναλλακτική λύση όταν ξεκινούν προβλήματα από την χρόνια χρήση των μαλακών φακών και δεν είναι επιβεβλημένη η οριστική διακοπή.

Εξαιρετική βοήθεια είναι και η τεχνολογία ειδικών τύπων φακών επαφής, όπως οι κερατοκωνικοί, που μπορεί εκτός από ημίσκληροι να είναι υβριδικοί καθώς και οι επονομαζόμενοι σκληρικοί.  Με τους σκληρικούς φακούς μπορεί να δοθεί καλή όραση ακόμα και σε πολύ παραμορφωμένους κερατοειδείς, ενώ αντίστοιχοι φακοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν εργαλεία επούλωσης για κερατοειδείς με χρόνιες πληγές. 

Τέλος, υπάρχουν και οι χρωματισμένοι / ζωγραφισμένοι φακοί επαφής, πολύτιμοι σε περιπτώσεις έλλειψης ίριδας ή δύσμορφου κερατοειδούς, όπως μετά από τραύμα. Μπορεί να κατασκευαστεί φακός που μιμείται απόλυτα την εμφάνιση του υγιούς οφθαλμού.

OCT ωχράς κηλίδος και οπτικού νεύρου

Με το OCT (Optical Coherence Tomography, οπτική τομογραφία συνοχής), μία μη παρεμβατική διαγνωστική μέθοδο, κύματα φωτός σαρώνουν τον αμφιβληστροειδή, απεικονίζουν τα διάφορα στρώματα που τον απαρτίζουν και μετρούν το πάχος τους.

Κάποιες από τις παθήσεις που διαγιγνώσκονται και παρακολουθούνται με το OCT είναι:

  • Εκφύλιση ωχράς κηλίδος
  • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
  • Οπή ωχράς κηλίδος
  • Επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη
  • Γλαύκωμα
  • Οίδημα ωχράς κηλίδος
  • Κεντρική ορώδης αμφιβληστροειδοπάθεια
  • Υαλοειδική έλξη