5.0 

Ανάλογα με την τεχνική: με το LASIK, η όραση αποκαθίσταται μέσα σε λίγες ώρες.

Με το PRK και το LASEK, χρειάζονται λίγες ημέρες, συνήθως μία εβδομάδα μέχρι να δούμε αρκετά καλά για να οδηγήσουμε, ενώ σε έναν μήνα από την επέμβαση, η όραση είναι αντίστοιχη με του LASIK.

Οι υπερμετρωπικές διορθώσεις σε νέα άτομα καθυστερούν λίγο ως προς την μακρινή όραση, ενώ η κοντινή βελτιώνεται άμεσα.