Τους πρώτους μήνες το αποτέλεσμα μπορεί να έχει διακυμάνσεις. Μετά, το αποτέλεσμα είναι μόνιμο, ο κερατοειδής δεν αλλάζει.

Όταν, πολλά χρόνια αργότερα, προκύψει καταρράκτης, η αντιμετώπισή του δεν επηρεάζεται καθόλου από το προηγηθέν χειρουργείο της μυωπίας.