Το laser στην πρεσβυωπία δεν αντιμετωπίζει την ρίζα του προβλήματος. Απλώς σμιλεύει ένα πιο κυρτό, καμπύλο κεντρικό νησίδιο στον κερατοειδή, πρόκειται δηλαδή για ένα τρικ που του δίνει μια ήπια πολυεστιακότητα, για να βλέπει ο ασθενής και σε μια σχετικά κοντινή απόσταση, έχοντας στην πράξη δύο εικόνες ταυτόχρονα.

Δημιουργούνται έτσι φωτεινά στεφάνια, ελάττωση στην αντίληψη contrast και ήπια μείωση στη μακρινή όραση. Υπάρχουν επίσης ενθέματα που τοποθετούνται μέσα στον κερατοειδή, πάλι λειτουργώντας εν μέρει εις βάρος της μακρινής όρασης. 

Όχι άμεσα μεν, αλλά η λύση αναμένεται και θα συνδυάζεται κατά πάσα πιθανότητα με επέμβαση τύπου καταρράκτη. Ο δεύτερος φακός του ματιού, όχι ο κερατοειδής που βρίσκεται μπροστά - μπροστά αλλά ο κρυσταλλικός που βρίσκεται πίσω από την ίριδα και την κόρη του ματιού, αυτός ευθύνεται για την πρεσβυωπία επειδή έχει χάσει την ελαστικότητά του με τα χρόνια. Εάν ο ενδοφακός που μπαίνει στη θέση του κρυσταλλικού φακού κατά την επέμβαση καταρράκτη μπορεί να έχει τις ιδιότητες του φυσικού φακού ενός νέου ανθρώπου, τότε θα έχει λυθεί το πρόβλημα της πρεσβυωπίας.