Γίνεται επανεπέμβαση, τουλάχιστον 3 -6 μήνες μετά την αρχική, με την προϋπόθεση ότι ο κερατοειδής είναι αρκετά σταθερός για να μπορεί να την δεχθεί με ασφάλεια. Το ποσοστό αυτών που την χρειάζονται είναι χαμηλό, της τάξεως του 1%, εάν οι μετρήσεις και η επέμβαση έχουν γίνει σχολαστικά.