Το πρεσβυωπικό ένθεμα κερατοειδούς Raindrop μπορεί να προκαλέσει θόλωση στον κερατοειδή

Τα corneal inlays, αυτά όπως και άλλα, αποσκοπούσαν στο να δώσουν κοντινή όραση. Πλέον αποσύρονται

Τοποθετούνται αφού δημιουργηθεί μία σήραγγα, ένα tunnel, μέχρι το κέντρο του κερατοειδούς. Αυτά τα μικροσκοπικά φακουδάκια των 2 χιλιοστών μετέβαλλαν κατά τέτοιον τρόπο την ισχύ του κεντρικού κερατοειδούς ώστε να βλέπει αυτός ο οφθαλμός και κοντά. Δυστυχώς, μέσα σε 5 χρόνια παρακολούθησης, 3 στους 4 οφθαλμούς παρουσίασαν θόλωση - haze - λόγω της ύπαρξης αυτού του ξένου σώματος, κι από αυτούς οι μισοί κερατοειδείς επηρεάστηκαν στο κέντρο τους. Ενίοτε η θόλωση αυτή επιτάθηκε ακόμα και μετά την αφαίρεση του ενθέματος.

Κι άλλα ενθέματα έχουν χρησιμοποιηθεί, χωρίς να έχει ζητηθεί η ανάκλησή τους από την αγορά. Κρίνεται πάντως δικαιολογημένος ο σκεπτικισμός απέναντι σε αυτήν την μορφή διόρθωσης πρεσβυωπίας, αλλά και σε άλλες παραπλήσιες, τις οποίες ουδέποτε προωθήσαμε στο δικό μας ιατρείο.

https://www.aao.org/headline/fda-alert-raindrop-near-vision-inlay-may-raise-ris