Καταρράκτης η αντιμετώπιση και επέμβαση

Καταρράκτης λέγεται η θόλωση ενός φακού ο οποίος βρίσκεται εσωτερικά στο μάτι και αντιμετωπίζεται κυρίως με επέμβαση. Ο φακός αυτός είναι φυσιολογικά ελαστικός και διαυγής, όσο μεγαλώνουμε αρχικά σκληραίνει (πρεσβυωπία) και αργότερα θολώνει (καταρράκτης). Φυσιολογικά, ο καταρράκτης γίνεται μετά τα 65-70, μπορεί όμως να συμβεί και νωρίτερα ή ακόμα και από τη γέννησή μας (πολύ πιο σπάνιο).

Διαβάστε περισσότερα