Σύνδρομο Υπολογιστή

Ένα σημαντικό θέμα δημόσιας υγείας από τον εργασιακό χώρο αλλά και το σπίτι είναι το σύνδρομο της κόπωσης των οφθαλμών από τη χρήση υπολογιστών (“computer vision syndrome”, CVS). Στη δουλειά ή στο σπίτι, η παραμονή για πολλές ώρες μπροστά από τον υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει ενοχλήματα...

Διαβάστε περισσότερα