Κορονοϊός και μάτια

Μία κοινή, ιογενής, επιδημική επιπεφυκίτιδα είναι η μόνη εκδήλωση του κορονοϊού Covid 19 στα μάτια.

Μία κοινή, ιογενής, επιδημική επιπεφυκίτιδα είναι η μόνη εκδήλωση του κορονοϊού Covid 19 στα μάτια. Ναι μεν είναι σπάνια στους ασθενείς με κορονοϊό και είναι ασθενές το ιϊκό φορτίο στα δάκρυα και τις λοιπές οφθαλμικές εκκρίσεις, αν σκεφθούμε όμως πόσο συχνή πάθηση είναι η επιδημική ιογενής επιπεφυκίτιδα, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αυτοί οι ασθενείς πηγαίνουν στον οφθαλμίατρο. Οφθαλμίατρος ήταν και ο πρώτος γιατρός που παρατήρησε την νέα επιδημία, στην Κίνα.

Πολύ σημαντικές είναι οι προφυλάξεις και για τον οφθαλμίατρο, και για τον ασθενή κατά την εξέταση. Τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό μετά και πριν την εξέταση στα ιατρεία μας είναι σαφώς αποτελεσματικά στην εξουδετέρωση του κορονοϊού. Είναι τα ίδια (π.χ. mikrozid) που χρησιμοποιούσαμε και πριν στο ιατρείο μας, όπου επίσης τα εξεταστήρια έχουν ενισχυμένο φυσικό εξαερισμό. Σε συνδυασμό με γάντια και μάσκα, η έκθεση ελαχιστοποιείται.

Θεραπείες - Η χλωροκίνη, προτεινόμενη θεραπεία, έχει πιθανές επιπλοκές στα μάτια, συγκεκριμένα στην ωχρά κηλίδα, με πιθανή βλάβη στην κεντρική όραση. Είναι γνωστή επιπλοκή σε όσους παίρνουν χλωροκίνη για άλλο λόγο. Δεν γνωρίζουμε πόσο εύκολα αυτό προκαλείται με τις δόσεις που χρησιμοποιούνται για τον κορονοϊό. Οπωσδήποτε χρειάζεται συζήτηση, εξέταση και παρακολούθηση από τον οφθαλμίατρό σας.