Γλαύκωμα

Γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι μία πάθηση του οπτικού νεύρου. Το οπτικό νεύρο μεταφέρει τις εικόνες που ξεκινούν από τον αμφιβληστροειδή προς τον εγκέφαλο. Στο γλαύκωμα παρατηρείται απώλεια μέρους των ινών αυτών. 

 Ο οφθαλμός στο μπροστινό τμήμα του περιέχει ένα διάφανο υγρό που αποκαλείται υδατοειδές. Αυτό το υγρό παράγεται και αποχετεύεται συνεχώς κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρεί μία φυσιολογική πίεση που αποδίδει  και το σχήμα στο πρόσθιο μέρος του οφθαλμού. Εάν η αποχέτευση του δεν είναι επαρκής, η πίεση αυξάνεται. Αυτός είναι ο μηχανισμός πίσω από τα περισσότερα περιστατικά γλαυκώματος, ενώ σημασία έχει και η αιμάτωση του οπτικού νεύρου. 

Το γλαύκωμα εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως μπορεί να προκαλέσει τύφλωση. Πρόκειται για πολύ ύπουλη πάθηση η οποία συχνά δεν γίνεται αντιληπτή παρά μόνο όταν έχει ήδη καταστρέψει μεγάλο τμήμα του οπτικού νεύρου του και συνακόλουθα του οπτικού πεδίου.  Εάν όμως διαγνωστεί έγκαιρα, με τα κολλύρια που είναι διαθέσιμα στα τελευταία χρόνια είναι λίγα τα περιστατικά που θα χρειαστούν επέμβαση για να ελεγχθεί το πρόβλημα. 

 Υπάρχουν αρκετοί τύποι γλαυκώματος:

 Γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας 

 Γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης 

 Γλαύκωμα κλειστής γωνίας 

 Συγγενές γλαύκωμα 

 Δευτεροπαθές γλαύκωμα 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την αντιμετώπιση για το Γλαύκωμα και τις μεθόδους Laser LASIK – LASEK – PRK αλλά και τους ενδοφακούς στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

Διαθλαστική χειρουργική & Laser.