Τον τελευταίο καιρό, πολλοί πείθονται να αγοράσουν γυαλιά υπολογιστή με "blue blocker", που φιλτράρουν το κυανό του φάσματος, προκειμένουν να ελαττώσουν την έκθεσή τους. Δημοσιεύθηκαν και μελέτες οι οποίες υποτίθεται δεικνύουν ότι το μπλε φως έχει βιοχημικές επιπτώσεις σε κάποια από τις ουσίες οι οποίες απαντώνται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού.

Πλην όμως, τα όποια ευρήματα ήταν εργαστηριακά και καμμία σχέση δεν είχαν με πραγματικές συνθήκες οφθαλμού, παρά μόνο με βιοχημικές αντιδράσεις. Η Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας εξέδωσε μία ανακοίνωση, προκειμένου να μην παρασύρεται το κοινό να πιστέψει ότι τα γυαλιά με φίλτρο του υπολογιστή είναι απαραίτητα.

 

https://www.aao.org/eye-health/news/smartphone-blue-light-is-not-blinding-you