Διόρθωση μυωπίας μόνο με LASER - INTRALASE

Εδώ και πάνω από έναν χρόνο χρησιμοποιούμε αυτήν την τεχνολογία αυτή στο κέντρο μας στη Μεγάλη Βρετανία.

Κάνουμε πλέον περισσότερες επεμβάσεις LASIK (68%) με αυτήν τη μέθοδο, παρά με τη συμβατική και έχουμε τη μακρότερη και εκτενέστερη πείρα από τις χειρουργικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Σε σχέση με το συμβατικό flap, αυτό που σχηματίζεται με το femtosecond laser έχει τις εξής διαφορές

  • Είναι ελεγχόμενου εύρους και περισσότερο ελεγχόμενου βάθους. Αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή σε λεπτότερους κερατοειδείς όπου το περιθώριο για να βγει το flap παχύτερο του αναμενομένου είναι στενότερο, αλλά και γενικότερα η διαθλαστική χειρουργική έχει στραφεί στην προσπάθεια το πάχος του flap να είναι το ελάχιστο δυνατό, καθότι έτσι είναι μέγιστη η μετεγχειρητική σταθερότητα του κερατοειδούς. Ειδικά με την επιλογή για λεπτότερο flap των 100 μικρομέτρων στα χέρια μας, η πιθανή απόκλιση είναι πολύ μικρή.
  • Το laser ακολουθεί τα επίπεδα των ινών κολλαγόνου του κερατοειδούς. Από προκαταρκτικά στοιχεία φαίνεται να προκαλεί ελαφρά λιγότερες εκτροπές ανωτέρας τάξης, δηλαδή περισσότερο ομαλή επιφάνεια στην διάθλαση του φωτός. Εννιά στις δέκα επεμβάσεις που κάνουμε είναι εξατομικευμένη (wavefront-guided), όπου έχει μεγαλύτερη σημασία το flap να μη δημιουργεί από μόνο του καινούργιες μικρο-ανωμαλίες στον κερατοειδή. Επίσης, ίσως επανέρχεται νωρίτερα η αισθητικότητα του κερατοειδούς και η φυσιολογική παραγωγή δακρύων.
  • Έχουμε παρατηρήσει ακόμα ελαφρώς ταχύτερη αποκατάσταση της όρασης σε σχέση με το συμβατικό flap.
  • Είναι απίθανο να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η επέμβαση λόγω ατελούς flap και να πρέπει να επαναληφθεί σε τρεις μήνες. Βέβαια, στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού, αυτό το συμβάν είναι εξαιρετικά σπάνιο και με το συμβατικό flap. Από την άλλη μεριά, σχηματίζονται φυσαλίδες αερίου με το laser flap, οι οποίες πολύ σπάνια μπορεί να καθυστερήσουν τη σμίλευση για τη διόρθωση της μυωπίας.
  • Διαρκεί πλέον το ίδιο η κατασκευή του και δεν καθυστερεί την επέμβαση, ούτε παρατείνει τον χρόνο κατά τον οποίο το μάτι είναι υπό πίεση. Η ταχύτητα έχει βελτιωθεί εξαιρετικά με τη συσκευή των 60KHz που χρησιμοποιούμε.