Το πρωτόκολλο της Δρέσδης έχει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία του κερατοκώνου

Εδώ και πάνω από 13 χρόνια χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και την τεχνική αυτή στο κέντρο μας.

Σε μία συγκριτική μελέτη, 29 ασθενείς υπεβλήθησαν στην θεραπεία αυτή, 29 στην εναλλακτική ταχεία θεραπεία (accelerated corneal cross linking). Εξετάσθηκαν έναν χρόνο μετά την θεραπεία και βρέθηκε ότι το όφελος από την τεχνική της Δρέσδης (30 λεπτά διάρκεια UV) είχε σημαντικά καλύτερο αποτέλεσμα στις παραμέτρους της τοπογραφίας σε σύγκριση με την τεχνική υψηλής ενέργειας και σύντομης διάρκειας.

Παρά τον πειρασμό της συντομότερης θεραπείας και του συντομότερου χειρουργικού χρόνου, έχουμε επιμείνει σε αυτά τα 13 χρόνια στην θεραπεία των 30 λεπτών (30' ενστάλαξη ριβοφλαβίνης, 30' εφαρμογή υπεριώδους ακτινοβολίας). Είμαστε ευτυχείς που για άλλη μία φορά επισημαίνεται η υπεροχή αυτής της πρακτικής.

https://www.aao.org/editors-choice/standard-dresden-protocol-enhances-outcomes-people