Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα

210 69.13.800 / 210 69.14.300 / 210 69.90.556

Οι πλέον ειδικοί για το κάθε
πρόβλημα των ματιών σας

Ερπητική Κερατίτιδα

HSV Επιδημιολογία

 • 8.4 νέα περιστατικά/ 100,000 ανθρωποέτη (149 με ιστορικό λοίμωξης)
 • 54 % Βλέφαρα / επιπεφυκότας
 • 63 % Επιθήλιο κερατοειδούς
 • 6 %   Στρώμα κερατοειδούς
 • 4 %   Ραγοειδής

HSV Επιδημιολογία

Επίπτωση Ερπητικής Κερατίτιδας

Επιδημιολογικά HSV

 • Πρόσφατα περισσότερο HSV -2στοματογεννητικώς
 • Συνολικά HSV1 58% από 65%
 • ¼ >30 ετών στις ΗΠΑ θετικοί για HSV – 2  ,16% στους 15-49 ετών (NHANES 99-04)
 • Νεογνικός οφθαλμικός έρπης & ARN. NHANES: στις εγκύους 63% οροθετικές HSV1, 22% HSV2, 13% 1&2
 • Ηλικία εκδήλωσης & οροθετικότητα HSV1 σε παιδιά 
 • DNA εμβόλια – Αργούν, όχι για την πρωτομόλυνση, 
  • Πρόσβαση στα γάγγλια
  • Βαρύτητα συμπτωμάτων
  • Συχνότητα υποτροπών
 • ? Λιγότερη άνοση κερατίτιδα (διάμεση) με τα εμβόλια

Ενδιαφέροντα ζητήματα με την ερπητική κερατίτιδα

 • 500000 με οφθαλμικό HSV στις ΗΠΑ, 1.5 εκ. ετησίως παγκοσμίως
 • HSV 1-2?
 • Cornea latency/ ζει ο ιός στον κερατοειδή?
 • Acyclovir-ανθεκτικός HSV?  Ανοσοκατεσταλμένοι, foscarnet, cidofovir
 • Εμβόλιο? Π.χ. Herpevac trial, μερικώς αποτελεσματικό σε οροαρνητικές γυναίκες αλλά για HSV1 και όχι HSV2

Εν υπνώσει στο τρίδυμο γάγγλιο

Λαθροβίωση και παραμονή HSV στον κερατοειδή, ενδεικτικές μελέτες

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΡΠΗΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑΣ

 • I.Λοιμώδης Επιθηλιακή Κερατίτιδα (ΙΕΚ)
 • Κυστίδια κερατοειδούς
 • Δενδριτικό έλκος
 • Γεωγραφικό έλκος
 • Επιχείλιο έλκος
 • II.Νευροτροφική Κερατοπάθεια

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΡΠΗΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑΣ

 • IIΙ.Διάμεση κερατίτιδα (ΙSK)- 2% πρωτογενών / 20-48% υποτροπών
  • Άνοση – Διάμεση Κερατίτιδα Immune Stromal (Interstitial) Keratitis
  • Νεκρωτική - Necrotizing Stromal Keratitis (viral invasion)
 • IV.Ενδοθηλιίτιδα
  • Δισκοειδής
  • Διάχυτη
  • Γραμμοειδής

Κυστίδια κερατοειδούς

Κυστικές βλάβες του επιθηλίου

Περιέχουν ζωντανό ιό

Χωρίς επιθηλιακό έλλειμμα

 •   Αρχικά αρνητική χρώση με φλουορεσείνη                 
 •   Όψιμη χρώση

Κυστίδια κερατοειδούς συν.

 • Προηγούνται του δενδριτικού έλκους
 •   Δεν απαντώνται συχνά σ’ εξέταση
 • Επί ανοσοκαταστολής μπορεί να επιμείνουν

Δενδριτικό (Δενδροειδές) έλκος

 •   Γραμμική εξέλκωση με κλάδους
 •   Εξοιδημένο επιθήλιο στα όρια
 •   Περιέχει ζωντανό ιό

Γεωγραφικό έλκος

  •   Δενδρίτης που επεκτάθηκε
  •   Όρια αμβλέα
  •   Περιέχει ζωντανό ιό

HSV Περιφερικό έλκος

 •   Ενεργός ιός με φλεγμονώδη αντίδραση
 •   Στην ουσία λοιμώδης επιθηλιακή κερατίτιδα πλησίον σκληροκερατοειδικού ορίου
 •   Αυτό εξηγεί και την εμφάνισή του
 • 11L

HSV Περιφερικό έλκος

 •   Ξεκινά ως έλκος
 •   Γρήγορα διηθείται το στρώμα από λευκά
 •   Διαστολή αγγείων στο όριο
 •   Περιφερική νεοαγγείωση

Περιφερικό - Επιχείλιο ερπητικό έλκος (marginal ulcer)

 • Λευκά, διήθηση
 • Έντονη φλεγμονή / ανοσοαντίδραση
 • ΔΔ από σταφυλοκοκκικά
  • Ξεκινά ως έλκος
  • Νεοαγγείωση
  • Κεντρομόλος επέκταση

vs

 • Συνυπάρχουσα βλεφαρίτιδα
 • 2 4 6 8 ώρα

Κερατίτιδα
«Αρχιπέλαγο»

Λοιμώδης Επιθηλιακή Κερατίτιδα

 • Ακόλουθα
 •   Δενδριτικό έλκος
 •   Ουλή στρώματος κερατοειδούς
 •   Άνοση κερατίτιδα
  • Στρώματος
  • Ενδοθηλιίτιδα

Επιπλοκές Επιθηλιακής Κερατίτιδας

 • Δενδροειδής επιθηλιοπάθεια
 • Ουλή στο πρόσθιο στρώμα (σαν δακτυλικό αποτύπωμα footprints, ghost figures, ground-glass appearance)
 • Διάμεση κερατίτιδα
 • Νευροτροφική κερατίτιδα  

HSV Δενδροειδής Επιθηλιοπάθεια

 •   Δημιουργείται κατά την αποδρομή του επιθηλίου μετά δενδροειδές έλκος
 •   Λαμβάνει δενδροειδή εικόνα λόγω αρνητικής χρώσης με φλουορεσείνη
 •   Δε διαθέτει ζωντανό ιό

HSV Δενδροειδής Επιθηλιοπάθεια

 •   Μπορεί να επιμείνει για εβδομάδες
 •   Συχνά παρερμηνεύεται ως ζωντανός ιός
 •   Η εικόνα επιδεινώνεται με την παρατεταμένη χρήση επιθηλιο-τοξικών αντιιικών φαρμάκων

Ουλοποίηση προσθίου στρώματος

 •   Ανοσολογική αντίδραση στην επιθηλιακή λοίμωξη
 •   Ουλή υπό το επιθήλιο
  • «Αποτύπωμα», Ghost figure or footprint of HSV
 •   Μπορεί να επεκταθεί σε βαθύτερα στρώματα του κερατοειδικού στρώματος

HSV Νευροτροφική (...-παραλυτική) Κερατοπάθεια 

 • Κλινική εμφάνιση
 •   Στικτές διαβρώσεις επιθηλίου
 •   Έλκος
 •   Δενδροειδής επιθηλιοπάθεια

HSV Νευροτροφική (...-παραλυτική) Κερατοπάθεια

 • Αιτιολογία
 •   Βλάβη νεύρωσης κερατοειδούς
 •   Ελάττωση subbasal nerve plexus (confocal microscopy)
 •   Ελάττωση έκκρισης δακρύων
 •   Φλεγμονή
 •   Τοξικότητα κολλυρίων

Άνοση – Διάμεση Κερατίτιδα Immune Stromal Keratitis - ISK (Interstitial Keratitis) 

 • Κλινικά ευρήματα
 •   Θολερότης ή διήθηση στρώματος
 •   Νεοαγγείωση
 •   Άνοσος δακτύλιος
 •   Άθικτο επιθήλιο

Διάμεση Κερατίτιδα 

 • Αιτιολογία
 •   Ανοσοαντίδραση σε παραμένοντα αντιγόνα ιού
 • 26L

Διάμεση Κερατίτιδα

 • Κλινική Πορεία
 •   Εβδομάδες ή μήνες μετά την επιθηλιακή
 •   Και χωρίς επιθηλιακή
 •   Επίμονη φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε:
  • Ουλοποίηση
  • Λέπτυνση
  • Νεοαγγείωση

HSV
 Νεκρωτική Διάμεση Κερατίτιδα 

 • Αιτιολογία
  •   Διείσδυση του (ζώντος) ιού στο στρώμα με οξεία φλεγμονώδη αντίδραση
 • Ευρήματα
  •   Νεκρωτική διήθηση στρώματος
  •   Επιθηλιακό έλλειμμα
  •   Λέπτυνση και διάτρηση

HSV
 Νεκρωτική Διάμεση Κερατίτιδα 

 • «Δισκοειδής» Κερατίτιδα
 • (Disciform Edema)

HSV Ενδοθηλιίτιδα 

 • Κλινικά ευρήματα

       

 •   Ιζήματα κερατοειδούς
 • Οίδημα υπερκείμενου στρώματος και επιθηλίου
 •   Ιρίτιδα
 •   Αυξημένη Ενδοφθάλμια Πίεση
 •   ΔΕΝ αφήνει ουλή στο στρώμα

Ενδοθηλιίτιδα 

 • Τύποι
 •   Δισκοειδής
 •   Γραμμική
 •   Διάχυτη

Δισκοειδής Ενδοθηλιίτιδα

 •   Η πιο κοινή μορφή
 •   Κεντρικό ή παράκεντρο δισκοειδές οίδημα
 •   KP ιζήματα κάτω από το οίδημα
 •   Iρίτιδα
 •   Αυξημένη Ενδοφθάλμια Πίεση

Γραμμική Ενδοθηλιίτιδα

 •   Γραμμή προϊούσα από KP
 •   Οίδημα επιθηλίου και στρώματος
 •   Iρίτιδα
 •   Δύσκολη αντιμετώπιση

Διάχυτη Ενδοθηλιίτιδα

 •   Διάχυτα KP
 •   Διάχυτο οίδημα στρώματος και επιθηλίου
 •   Οπισθοκερατοειδική πλάκα
 •   Αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση

HSV Ιριδοκυκλίτιδα 

 • Κλινικά ευρήματα
 •   Από ήπια έως σοβαρή φλεγμονή προσθίου θαλάμου
 •   Χρόνια υποτροπιάζουσα πορεία
 •   Αστερόμορφα * (Stellate) KP
 •   Ατροφία ίριδος
 •   Αιμορραγία ίριδος
 •   Μονόπλευρη

HSV Ιριδοκυκλίτιδα 

 • Κλινικές Καταστάσεις
  •   Συγχρόνως με κερατίτιδα
  •   Ακολουθεί την κερατίτιδα
  •   Χωρίς ιστορικό κερατίτιδος

Υποτροπές HSV 

 • Τύποι
 •   Ενεργός ιός
  • 25% υποτροπές μετά το 1ο επεισόδιο
  • 50% μετά το 2ο
 •   Ανοσολογική Νόσος
  • Διάμεση Κερατίτιδα
  • Eνδοθηλιίτιδα 
 •   Νευροτροφικό έλκος

Ποια η διαφοροδιάγνωση

 • Επιθηλιοπάθειας
  • Έρπης ζωστήρας
  • EBMD
  • Μικροβιακή, acanthamoeba
  • Ψευδοδενδρίτης
   • Φακοί επαφής
   • Τοξικότητα κολλυρίων

Ενδείξεις που γεννούν υποψία HSV

 • Μονόπλευρη παρουσίαση
 • Ελαττωθείσα αισθητικότητα
 • Άλγος υπολείπεται της κλινικής εικόνας
 • Ιστορικό επιχειλίου έρπη (καθόλου απαραίτητο)

Χρειαζόμαστε εργαστηριακή επιβεβαίωση? Τι είναι διαθέσιμο?

 • Giemsa / Wright stain: πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα – ενδοκυτταρικά έγκλειστα
 • Καλλιέργεια – βραδεία και ταχεία
  • 1η μέρα 38%, 3-5η μέρα 100%
 • Herp-check (Elisa) – 4h
 • PCR – Light Cycler
 • Ορολογικές εξετάσεις

Πώς ξεκινούμε αντι-ιικά, πώς ελαττώνουμε?

 • ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ
  • Acyclovir 5 φορές ημερησίως
  • Ganciclovir gel (Zirgan / Virgan 0.15%)
  • Viroptic 9 φορές ημερησίως
  • Ganciclovir gel 4 φορές ημ.
 • Μετά από 5-7 ημέρες μπορούμε να ελαττώσουμε
 • Μετά από 10-14 ημέρες μπορούμε να σταματήσουμε

Ganciclovir gel 0.15%

 • ~ Acyclovir, ->triphosphate active derivative 
  • inhibition of viral DNA-polymerase 
  • incorporation into the viral primer strand DNA  /chain termination
 • Ενδοκυττάρια συγκέντρωση ganciclovir triphosphate  10 φορές > acyclovir triphosphate , ελαττώνεται πολύ πιο βραδέως - intracellular half life > 24 ώρες 
 • Πολύ καλύτερα ανεκτό, λιγότερη τοξικότητα

Trifluridine (Viroptic)

 • Ανάλογο θυμιδίνης
 • Ενεργοποιείται από θυμιδινική κινάση
 • Μη εκλεκτικό / επηρεάζει και υγιή κύτταρα
 • Επιθηλιοτοξικό
 • Ανά 2 ώρες
 • ΗΠΑ

Επί αντοχής σε ασυκλοβίρη

 • Αντοχή πιο συχνή σε HIV
 • Acyclovir/Famciclovir/Valacyclovir & Ganciclovir/Valganciclovir  δεν δρουν
 • Foscarnet: non-thymidine kinase-dependent (selective inhibition at the pyrophosphate binding site on virus-specific DNA polymerases 
 • ? Viroptic
 • Vidarabin: viral DNA    polymerase inhibitor
 • Cidofovir: vets

Αντοχή στην Ασυκλοβίρη

The most common types of acyclovir-resistant HSV infection involve either absent production of viral thymidine kinase (TK-negative mutants), or partially reduced production of viral thymidine kinase (TK-partial mutants). In this illustration, the notation TK- refers to deficient production of viral thymidine kinase, either through TK-negative mutants or TK-partial mutants. As a result of the deficient production of TK, the HSV strains fail to effectively generate acyclovir triphosphate and thus acyclovir does not effectively inhibit viral DNA polymerase.

HED (herpetic eye disease) Studies

 • HEDS I – SKN, stromal keratitis Not on steroid
  • Να βάλουμε τοπικό κορτικοειδές? Ναι
 • HEDS I – SKS, on steroid
  • Να βάλουμε και PO acyclovir?  περιττό
 • HEDS I – IRT, iridocyclitis receiving topical ster.
  • Να βάλουμε και PO acyclovir?  μάλλον ναι

HEDS II

 • HEDS – EKT  epithelial keratitis trial
  • Να προσθέσεις PO acyclovir για να μειώσεις διάμεση / ιρίτιδα? περιττό
 • HEDS – APT  acyclovir prevention trial
  • Να δώσεις 400mg PO bid acyclovir επί μακρόν? οπωσδήποτε, υποτροπές 41% συνολικά, 50% η διάμεση, 11->9% επιθηλιακή, 13->8% διάμεση
 • HEDS – RFS  recurrence factor study
  • Δεν απεδείχθη για στρες, λοίμωξη, έμμηνη κτλ
  • Επεισόδια διάμεσης προδιαθέτου, επιθηλιακής όχι

Δίνουμε τοπικά στερινοειδή? Σε ποιους και πότε?

 • HEDS Ι, A. HEDS-SKN
 • n=106/176Διάμεση κερατίτιδα
 • Viroptic qid
 • Pred phosphate 1% *8/μέρα, σταδιακή ελάττωση της δόσης – ίδια σε όλους
 • Συνολική διάρκεια 10 εβδομάδες
 • 26% έναντι 73% αποτυχία στις 10 εβδ.
 • 49% έναντι 76% έξι εβδ. αργότερα

HEDS-SKN συν.

 • Διεκόπη στους 106 από 176 ασθενείς στόχο
 • Ταχύτερη ίαση
 • Λιγότερες θεραπευτικές αποτυχίες

Τοπικά στεροειδή σε HSV

 • Πλεονεκτήματα
 •   Αποτελεσματικό για φλεγμονή κερατοειδούς και ενδοφθάλμια
 •   Ελαττώνει νεοαγγείωση και ουλοποίηση
 •   Ελαττώνει τις ενδοφθάλμιες επιπλοκές

Τοπικά στεροειδή σε HSV

 • Μειονεκτήματα
 •   Προάγουν αναπαραγωγή ιού
 •   Επιβραδύνουν σύνθεση κολλαγόνου
 •   Επιμολύνσεις
 •   Καταρράκτης
 •   Γλαύκωμα
 •   Φλεγμονή ανθεκτικήστα στεροειδή

Αντιμετώπιση Διάμεσης Κερατίτιδας

Τοπικά στεροειδή

 •   Ενδείξεις
 • Να αποφεύγονται σε
  • Ενεργό νόσο επιθηλίου
  • Νευροτροφικά έλκη
  • Ήπια φλεγμονή
 • Να αποφεύγεται η απότομη διακοπή
 •   Αντιϊική κάλυψη

Τοπικά στερινοειδή για ISK

Oυλή κερατοειδούς Γλαύκωμα

Καταρράκτης

         Ανθεκτική φλεγμονή

Διάμεση Κερατίτιδα

Τοπικά στεροειδή

Δόση αναζωπύρωσης (Flare dose)

Η χρόνια φλεγμονή απαιτεί χρόνια χορήγηση στερινοειδών

Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μία ελάχιστη δόση κάτω από την οποία αναζωπυρώνεται η φλεγμονή

Στόχος είναι η παραμονή πάνω από αυτήν τη δόση για αρκετούς μήνες

Τοπικά στεροειδή επί HSV

 • Aντιϊική κάλυψη
 •   Τοπικά (drop for drop)
  • Τοξικά για το επιθήλιο
  • Δεν προλαμβάνουν υποτροπές
 •   Από του στόματος
  • Ελαττώνει τη συχνότητα και τη βαρύτητα των υποτροπών

Προφύλαξη με αντιϊικά χρειάζεται λόγω στερινοειδών?

 • Παραδοσιακά, Drop for drop μέχρι τη 1 σταγόνα/ ημέρα
 • Τοξικότητα, αλλεργικές αντιδράσεις, στένωση δακρυϊκών σημείων
 • Από του στόματος για μακρά χρονικά διαστήματα

Cyclosporine Α για κερατίτιδα HSV 

 • Εναλλακτική λύση
 • 0.05%
 • Σχεδόν εξίσου αποτελεσματικό
 • Χρήσιμο για:
  • Κλινική αντίσταση στα κορτιζονούχα
  • Γλαύκωμα εκ κορτιζόνης
  • Επίμονα έλκη
  • Για τον απογαλακτισμό από κορτιζονούχα
 • Διάμεση κερατίτιδα, αποτελεσματικό ως 0.05% επί αποτυχίας pred forte!

Από του στόματος στερινοειδή?

 • Βαρεία διάμεση κερατίτιδα
 • Ενδοθηλιίτιδα:
  • Βαρεία δισκοειδής
  • Όλες οι γραμμικές
  • Διάχυτη με ιρίτιδα

Δίνουμε από του στόματος ασυκλοβίρη? Σε ποιούς?

 • HEDS I 2ο σκέλοςB. HEDS-SKS
 • n=104Διάμεση κερατίτιδα
 • 400mg πέντε φορές τη μέρα
 • Ουδέν κέρδος σε
  • Χρόνο μέχρι αποτυχία
 • Μόλις στατιστικώς σημαντικό κέρδος σε
  • Όραση στους 6 μήνες

Για Ιριδοκυκλίτιδα δίνουμε από του στόματος αντι-ιικά?

 • HEDS I  3ο σκέλοςΓ. HEDS-IRT
 • Μόλις 50 ασθενείς ενεγράφησαν (από 104 στόχο)
 • Προστασία επί χρόνου μέχρι αποτυχία:
  • Στα όρια της στατιστικής σημαντικότητας, αλλά
 • Φάνηκε καθαρά μια τάση για ελάττωση της φλεγμονής
 • Ενδεχομένως ασθενείς με διάμεση κερατίτιδα συμπεριελήφθησαν

Από του στόματος αντι-ϊικά

 • Acyclovir (Zovirax), Valacyclovir (Valtrex), Famciclovir (Famvir)
 •   Δρα κατά των HSV, VZV, EBV, CMV
 •   Δοσολογία
  • HSV400mg5x/d
  • VZV800mg5x/d
  • Valtrex500mg2x/d
  • Famvir250mg3x/d

Από του στόματος αντι-ϊικά

 • Ενδείξεις
 •   Ενεργός νόσος
 •   Προφύλαξη

HEDS - EKT

 • HEDS IIΕΚΤ1o σκέλος (n=287/502)
 • Υπό αγωγή με σταγόνες Viroptic
 • Μέσα σε 7 ημέρες από έναρξη της νόσου
 • PO acyclovir 2g/ημέρα
 • Κανένα πρόσθετο όφελος στην πρόληψη:
  • Διάμεσης κερατίτιδας
  • Ιρίτιδας
 • Διεκόπη

Από του στόματος αντι-ϊικά

 • Ενδείξεις σε ενεργό HSV
 •   Ανοσοκατεσταλμένοι
 • Παιδιά με HSV κερατίτιδα ή ραγοειδίτιδα

Από του στόματος αντι-ϊικά

 • Ενδείξεις σε ενεργό HSV
 • Eνδοθηλιίτιδα
 • Νεκρωτική διάμεση
 • Iριδοκυκλίτιδα
 • ? Περιστατικά ΙΕΚ (Infectious Epithelial Keratitis) – σε υποτροπές

Από του στόματος αντι-ϊικά

 • Ενδείξεις
 •   Μετά κερατοπλαστική
 •   Συχνές υποτροπές

Δίνουμε προφύλαξη από του στόματος? Σε ποιούς? Τοπικά?

 • HEDS II - APTn=703
 • 400mg δις ημερησίως για 12 μήνες + 6 μήνες παρακολούθηση
 • Υποτροπές: από 32% -> 19%  (41% ↓)
 • Μεγαλύτερο όφελος επί διάμεσης κερατίτιδας με > 1 προηγούμενο επεισόδιο από 28 % -> 14%  (50% ↓)
 • Επίσης
  • IEK ↓  11% to 9%
  • ISK ↓  13% to 8%
  • Non-ocular HSV ↓ 36% to 19%

Υπάρχουν παράγοντες που οδηγούν σε υποτροπή?

 • HEDS II – RFS3o σκέλος
  • Στρες
  • Λοίμωξη
  • Ηλιακή ακτινοβολία
  • Έμμηνος ρύση
  • Χρήση φακών επαφής
  • Τραύμα
 • Όλοι μη στατιστικώς σημαντικοί – αλλά: χαμηλή ισχύς της μελέτης & recall bias

Πρακτικά συμπεράσματα από τις  μελέτες HEDS 

 • Τα τοπικά στεροειδή βοηθούν στη διάμεση κερατίτιδα
 • Προφύλαξη acyclovir από του στόματος ελαττώνει υποτροπές επιθηλιακής και κυρίως διάμεσης κερατίτιδας
 • Από του στόματος ασυκλοβίρη πιθανότατα βοηθά επί ιριδοκυκλίτιδας
 • …ενώ δεν έχει όφελος στη διάμεση ISK
 • Εξατομίκευση

Κριτική στις μελέτες HEDS

 • Recruitment / drop-out
 • All same protocol, no customization
 • All took antiviral, Viroptic (both study & placebo groups)
 • Only 3 wks ACV treatment dose

Πρακτική συμβουλή για τοπικά στερινοειδή σε επιθηλιακή & διάμεση κερατίτιδα από HSV

 • Αποφεύγουμε ουλές στο πρόσθιο στρώμα
 • Μην εκλαμβάνουμε δενδροειδή επιθηλιοπάθεια για επιμένοντα λοιμώδη δενδρίτη

Αντιμετώπιση νευροτροφικής

 • Χειρουργική
 •   Απόφραξη δακρυϊκών σημείων
 •   Tαρσορραφή
 •   Flap - κρημνός επιπεφυκότα
 •   Κερατοπλαστική 
 •   Κερατοπρόσθεση: 

Kpro > Alphacor

Ουλές κερατοειδούς, επιλογές

 •   Παρακολούθηση
 •   Κερατοπλαστική
  • Αυξημένα ποσοστά επιτυχίας με τα από του στόματος
 •   Επιπλοκές
  • Υποτροπές HSV
  • Αυξημένα ποσοστά απόρριψης
  • Βραδεία επούλωση

Laser: LASIK - LASEK - PRK - Ενδοφακοί

iatroi

οι μετρήσεις και η επιλογή της μεθόδου είναι υψίστης σημασίας

Μυωπία, υπερμετωπία, αστιγματισμός με LASER και ενδοφακούς

iatroi

Elective επεμβάσεις με σημαντικά οφέλη και πολλά λεπτά σημεία

Μικροχειρουργική Καταρράκτη

 

kid

Οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί για όσο το δυνατον καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα

Κερατόκωνος - Σταθεροποίηση & οπτική αποκατάσταση

kid2

Cross linking, συνδυασμός με excimer laser, δακτύλιοι, μεταμόσχευση

Κερατοειδής & Μεταμοσχεύσεις

keratoeidis

Ολική ή μερική, Περιφερική (Stem Cells), Κερατοπρόσθεση

Δείτε βίντεο επεμβάσεων

video

Οφθαλμολογικές παθήσεις και λύσεις

exetaseis

Εξειδικευμένη προσέγγιση Φακοί Επαφής - Γλαύκωμα - Παθήσεις βυθού

how

Πως  θα έρθετε

Το κτίριο διαθέτει υπόγειο parking και εύκολη πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες

home7ar

Kαταχωρηθείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε πληροφορίες για το κέντρο μας.