Μετά την επέμβαση του καταρράκτη και μέχρι τον πρώτο μήνα: