Διόρθωση μυωπίας μόνο με LASER - INTRALASE

Εδώ και πάνω από έναν χρόνο χρησιμοποιούμε αυτήν την τεχνολογία αυτή στο κέντρο μας στη Μεγάλη Βρετανία.

Κάνουμε πλέον περισσότερες επεμβάσεις LASIK (68%) με αυτήν τη μέθοδο, παρά με τη συμβατική και έχουμε τη μακρότερη και εκτενέστερη πείρα από τις χειρουργικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Σε σχέση με το συμβατικό flap, αυτό που σχηματίζεται με το femtosecond laser έχει τις εξής διαφορές